Regatos nuostatai

Forums: 

 

BENELUX Lietuvių Sporto Žaidynių Regatos Nuostatai ir Instrukcija

 

 1. Regatos teisėjai Vyr. teisėja: Rugilė Meškaitė, pagalbininkai: ???;
 2. Regata monotipinė, bus lenktyniaujama  7-iomis Belz 620, bermudų šliupo tipo kylinėmis jachtomis. Nebus sudėtingo handikapinio rezultatų skaičiavimo. Laimėtojai ir užimtos vietos bus nustatomi pagal surinktų balų skaičių;
 3. Įgulos (komandos) sudaromos atsitiktine tvarka, traukiant burtus per regatos atidarymo ceremoniją.
 4. Pagal aplinkybes vyks keli plaukimai (idealiu atveju visos įgulos turėtų praplaukti visais laivais, tačiau realiai gali gautis tik apie 4-5 plaukimus). Pirmo plaukimo laimėtojai antram plaukimui ima paskutinį atplaukusį laivą, antros vietos laimėtojai ima priešpaskutinį atplaukusį laivą ir tt.). Pasibaigus regatai bus susumuojamos įgulų užimtos vietos ir išvedamas bendras skaičius – balas. Jei pavyks 5 ar daugiau plaukimų, gali būti taikoma atmetimo sitema (vienas blogiausias plaukimas išbraukiamas). Mažiausią balą gavusi įgula taps nugalėtoja. Antra ir trečia užimtos vietos bus prizinės. Dviem ar daugiau įgulų surinkus vienodą balų skaičių aukštesnę vietą lems tai, kuri įgula bus užėmusi daugiau aukštesnių vietų atskiruose etapuose. Jei ir čia bus vienodas rezultatas, laimėtoja bus laikoma geriausią suminį laiką per visus plaukimus parodžiusi įgula.
 5. Distancija bus gerai matoma nuo kranto, taip pat ir žiūrovams. Konkreti distancija bus nustatyta ir paaiškinta bei jos schema nupiešta prieš startą.
 6. Starto procedūra. Numatoma 3 minučių ISAF starto procedūra: (3 min. Iškeliama pirma vėliavėlė, vienas garsinis signalas; 2 min. Iškeliama antra vėliavėlė, 1 garsinis signalas; 1 min. nuleidžiama pirma vėliavėlė, du garsiniai signalai; startas – nuleidžiama antra vėliavėlė, ilgas garsinis signalas)
 7. Finišo procedūra: finišo linijos kirtimas laivagaliu.
 8. Baudų sistema: 1) per anksti kirtus starto liniją grįžimas prie starto linijos ir jos kirtimas iš naujo (per garsiakalbį bus pranešta laivavedžio pavardė arba laivo pavadinimas); 2) Ženklo (bojos) palietimas: vienas apsisukimas 360 laipsnių. Laivavedžiai atsakingi už bendrų buriavimo taisyklių laikymąsi prasilenkiant, „imant“ ženklą. Galioja bazinės buriavimo taisyklės: starbord/port tack; windward/leeward boat ... etc.
 9. Dalyviai regatos metu kviečiami laikytis geros jūrinės praktikos ir buriuotojo garbės kodekso. Atsižvelgiant į tai, kad regata vyksta intensyvaus vandens kelio zonoje su kitais laivais bus prasilenkiama laikantis bendrų buriavimo taisyklių.
 10. Protestus galima pateikti iš karto po atskiro etapo pabaigos. Protestus nagrinės vyriausia(s) teisėja(s).
 11. Regatoje sportininkai dalyvauja savo rizika. Varžybų organizatoriai neatsako už materialinius nuostolius, dalyvio sužalojimą ar kitą įvykį prieš, per ją, jos metu ar po jos.

 

Regatos rezultatų skaičiavimo pavyzdys:

Užimtos vietos atskiruose etapuose ir pagal išvestinį balą:

1 laivas            1  4  3  6 = 14 (3 vieta)

2 laivas            2  5  4  1 = 12 (2 vieta)

3 laivas            3  1  5  2 = 11 (1 vieta)

4 laivas            4  6  2  3 = 15 (5 vieta)

5 laivas            5  2  6  4 = 17 (6 vieta)

6 laivas            6  3  1  5 = 15 (4 vieta, nes aukštesnė užimta vieta viename iš etapų)