Skip to main content
Birželio 15-16, 2024 * Rooienberg 54, 2570 Duffel

Dalyvių atsakomybė

Submitted by admin on

Registruodamasis į Žaidynes, kiekvienas Žaidynių dalyvis patvirtina, kad:

 • Imsis visų atsargumo priemonių, kad būtų išvengta traumų bei turto sugadinimo.
 • Dėl patirtų traumų ar turto sugadinimo nereikš pretenzijų Žaidynių organizatoriams ir sporto komplekso valdytojams, išskyrus atvejus, jeigu žala atsiras dėl Žaidynių organizatorių ar sporto komplekso valdytojų tyčios ar didelio neatsargumo.
 • Žaidynių metu turės galiojantį sveikatos draudimą, kuris padengtų su neprofesionaliųjų sporto varžybų metu patirtomis traumomis susijusias išlaidas.
 • Jam yra žinoma, kad:
  • Žaidynės yra mėgėjiška sporto šventė, kurioje sporto aikščių, salių bei kitos įrangos būklė gali neatitikti atitinkamai sporto šakai įprastų standartų;
  • Varžybų metu į žaidimo aikšteles gali patekti varžybose nedalyvaujantys asmenys, vaikai arba pašaliniai daiktai.
  • Sporto centro teritorijoje, kurioje vyks Žaidynės, nėra pirmosios medicinos pagalbos punkto.
  • Žaidynių organizatoriai bei privatūs asmenys fotografuos/filmuos šventę bei žaidynių dalyvius;
  • Žaidynių organizatoriai nuotraukas/video medžiagą naudos tik žaidynių informacijos sklaidos ir skatinimo tikslais.
  • Žaidynių organizatoriai neatsako už privačių asmenų fotografijų/video viešinimą bei publikavimą.

Varžybose negali dalyvauti profesionalūs atitinkamų sporto šakų sportininkai.